# نـــــــــــــمک_خــــــــــــــــــــــــــــــــ

نـــــــــــــمک خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوردی؟

 نـــــــــــــمک خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوردی؟ نـــــــــــوش جــــونــت نــمــکــدون شــکــســتـــی؟ دمت گــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم ولی دیــــــــــــــــگه بقیشو رو زخممون نپاش دستتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طلا!
/ 4 نظر / 39 بازدید