# جمله_های_فاز_سنگین

بـه بــــعـضـیا بـــــایـد گـــفت :

بـه بــــعـضـیا بـــــایـد گـــفت : شــــــمـاره حـــــساب بـده اِرث بــابــاتو واسـت بــــــریـزم وآآآلآآآآــ× یـ طــوری رفــتـار مـیـکـنـن انــگــار مــردم بـدهــکارشـونـنـ×
/ 0 نظر / 19 بازدید

رفاقـت را از گــرگــ بیــامــوز...

رفاقـت را از گــرگــ بیــامــوز... گرگـــ بـا هــم نوعــان خـــود شــکــار میــکنـد.. خــو میگــیرد...    --__-- و زنــدگیــ میکـــند... ولـــی... مــوقعـ خــواب یک چشمـ خــود ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 7 بازدید

گـــاهـی دلـــم میـــخواد

گـــاهـی دلـــم میـــخواد مـــثل جـــــودی ابــــوت باشـــــم... پــــرانـرژی...بـــا خنــــده هایـــی کــه از تــــه دلـن...گریـــه هایـــی کــــه بادلیـــلن...بـــا اون شخصیـــتی کـــه جلــــوی ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 6 بازدید

جـَ ـــבیـــבأ اِسـ ـــم خــیـــآنــَـت شـــבه یـﮧ اِشــتبــاه

جـَ ـــבیـــבأ اِسـ ـــم خــیـــآنــَـت شـــבه یـﮧ اِشــتبــاه
کـﮧ بایَـב ببخشےو فرآموش کنے وگرنه محـــکوم میشے بـﮧ: ....................................... <<<کیــــنه اى بوבن…>>> ادامه مطلب
/ 6 نظر / 7 بازدید

وَقــــــْــتے گــَـنــــْـد زَבےْ بہ زنــْـــدِگــــِے طــــَــرفْ ،

وَقــــــْــتے گــَـنــــْـد زَבےْ بہ زنــْـــدِگــــِے طــــَــرفْ ، حَـבاقـــْـــل وَقـــْــتِ رَفــــْــتَـטּ،בَهــــنِتو بــــِــــبنْد ، نَگــــُــو قِسمَــــــتْ نَشــُــــــــــــــد !!!
/ 1 نظر / 5 بازدید