# جمله_های_عاطفی

??خواهـــــــــر که باشـــــی ??

‏‪   ??خواهـــــــــر که باشـــــی ?? میدونی اولین عشـــــ♥ــــــــق زندگیت برادرتـــــ??ــه ??خواهــــــر که باشی میدونی محکم ترین پناهگاه دنـــــ??ـــیا آغـــــوش برادرتــــ♥ــــــه????خواهـــــــــر که باشی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 41 بازدید

خدایــــــــــــا التمـــــــــــاست مــــــی کنـــــــــم

 خدایــــــــــــا التمـــــــــــاست مــــــی کنـــــــــم همــــــه دنیــــــــــایـــــــت ارزانــــــــــیِ دیگــــــــــــران ! ولــــــــــــــــی ; آنــکـــــــــــه دنـیــــــــــایِ من اســــــــــت..... مـــــــــــــــــــــالِ دیــگـــــــــــری نبــــــــــاشـــد ..... !!   ادامه مطلب
/ 4 نظر / 11 بازدید