# جمله_های_تیکه_دار

نـــــــــــــمک خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوردی؟

 نـــــــــــــمک خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوردی؟ نـــــــــــوش جــــونــت نــمــکــدون شــکــســتـــی؟ دمت گــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم ولی دیــــــــــــــــگه بقیشو رو زخممون نپاش دستتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طلا!
/ 4 نظر / 23 بازدید

بـه بــــعـضـیا بـــــایـد گـــفت :

بـه بــــعـضـیا بـــــایـد گـــفت : شــــــمـاره حـــــساب بـده اِرث بــابــاتو واسـت بــــــریـزم وآآآلآآآآــ× یـ طــوری رفــتـار مـیـکـنـن انــگــار مــردم بـدهــکارشـونـنـ×
/ 0 نظر / 25 بازدید

رفاقـت را از گــرگــ بیــامــوز...

رفاقـت را از گــرگــ بیــامــوز... گرگـــ بـا هــم نوعــان خـــود شــکــار میــکنـد.. خــو میگــیرد...    --__-- و زنــدگیــ میکـــند... ولـــی... مــوقعـ خــواب یک چشمـ خــود ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 10 بازدید

★ مَــغـرور نـیستَـمـ وَلـیـ... ★

✘✘✘✘✘✘✘✘✘ ✘✘✘✘✘✘✘✘✘ ✘✘✘✘✘✘✘✘✘ ★ مَــغـرور نـیستَـمـ وَلـیـ... ★★ تَـرجیحـ مـیدَمـ بـآ شـیر هآیـیـ کِهـ جِـلومـ نَــعرهـ مـیکِشَـنـ بِـجَـنگَـمـ★★ نـَهـ سَـگـ هـآییـ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 11 بازدید

بــــآخـــتــم تـــآ دلـــــــخــــوشـــت کـــنـــم !!!

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ بــــآخـــتــم تـــآ دلـــــــخــــوشـــت کـــنـــم !!! بـــدآن کـــه بـــرگ بـــــرنــــده اَت ســـآدگـــیـــم نــــبـــود ! دِلَــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــــــود لَعنَتـــــــــــــــــــــــی !!!
/ 1 نظر / 10 بازدید

نـِـگـَـرآنـِــ اَشــکـــهــآیـَـمــ نـَـبــآشـــ !!!

      نـِـگـَـرآنـِــ [ اَشــکـــهــآیـَـمــ ] نـَـبــآشـــ !!!      اَز لـَـبـخَـنـدَمــ بـِـتـَرســـ کـِـهــ     مَـعــنــآیـَـشـــ اَشـAـــکـــهــآیــِـ فـَردآیــِ {تــوســتــــ} …  
/ 3 نظر / 10 بازدید

دُنــNــیــآیِ مــآ آدَم مَـ♥ـعــمــولــیــآ ...

دُنــNــیــآیِ مــآ آدَم مَـ♥ـعــمــولــیــآ ... دُنــNــیـــآیِ اِتـِـفـآقــآیِ اِتـِـفــآقــیــِه !! کــَم پــیــش مــیــآد بــِدونـیـم چــی پــیــش مــیــآد !! نــَـه آویــزونِ کــَســی ایــم ، ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 9 بازدید