خاطره خاطرســـــــــــ.....=======

!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!!
خاطره....الکل نیست که بپرهــــــــ....
خاطره خاطرســـــــــــ.....

میمونه و دهنتــــــــــ رو سرویس میکنهـــــــــ....
/ 1 نظر / 11 بازدید
faeze

Zibaaas