گاهی دوست دارمگاهی دوست دارم بدون پک زدن

فقط بنشینم و نگاه کنم که سیگارم چگونه میسوزد

شاید آخر فهمیدم چه لذتی میبری از تماشای سوختن من

/ 3 نظر / 15 بازدید
چشمها این زبان خاموش عشق...

من بودم تو ویک عالمه حرف وترازویی که سهم تو را از شعرهایم نشان دهد!! کاش بودی و می فهمیدی وقت دلتنگی یک آه چقدر وزن دارد.... چقدر وزن دارد....

sahar

ما دخترها رسم خوبی داریم. زمانه که سخت می‌گیرد، شروع می‌کنیم به کوتاه کردن. ناخن‌ها، موها؛ حرف‌ها، رابطه‌ها...

sahar

خیلے وقت است تظاهـــــر بـہ شـــادے میــڪـنم ! حرفـــ میزنم مثلـ همہ ... اما ... خیلے وقت استــ مرده امـــ ! خیلے وقت است دلم میخواهد روزه ی سـڪـوت بگیرم دلم مے خواهد ببـــــــارم ... و ڪـسے نپرسد چرا ... ! تو چہ می فهمے ایـטּ روزها اداے زنده ها را در میـــــــآورم ...