??خواهـــــــــر که باشـــــی ??

‏‪

 

??خواهـــــــــر که باشـــــی ??

میدونی اولین عشـــــ♥ــــــــق زندگیت برادرتـــــ??ــه

??خواهــــــر که باشی میدونی محکم ترین پناهگاه دنـــــ??ـــیا

آغـــــوش برادرتــــ♥ــــــه??

??خواهـــــــــر که باشی میدونی مردانـــــــــــه ترین دستــــــــــی✊

 که میتونی تو دســـــــــــــتت  بگیری و از هیچی نترسی دستای گرم و

مهربون برادرتــــــــــــه  ??

♥هرجای دنـــــــــــیا هم چه باشی چه نباشی

قویترین فرشـــــــــته نگهبانــــــــــت برادرتـــــــــه♥


یه تار موی داداشمو به کل دنیا نمیدم‬

/ 1 نظر / 41 بازدید
shayan

خیــــــــــــلی عالـــــــــــی