فراموشم نکرد

 تمام سپاس من از کسی است

که به من نیاز نداشت

اما فراموشم نکرد

/ 7 نظر / 17 بازدید
سرونازشیراز

[ماچ]

دیــــــــــــــــ♥ــــــــانـــا

@...............@..........@............@@@@@..........@ @@..........@@......@.....@......@..........@......@....@ @.@........@.@....@.........@....@..........@....@........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@ @...@....@...@....@.........@................@....@.........@ @....@..@....@....@.........@................@....@.........@ @.....@@.....@....@.........@................@....@.........@ @......@.......@....@.........@................@....@.........@

piclove

sallam khoshgelll be webe manam biya[ماچ]

ailin

salam azizam khoshal misham be manam sar bezani

آیسا کیم و دیلان

سلام اونی جون خوبی؟؟؟من و دیلان جون یه داستان چیزکی نوشتیم خوشحال میشیم بیایی و بخونیش ...رمزش :8520 هستش به افتخار گروه دابل اس 5 تا نظر بزار بعدا جبران میکنم