ایـن اَفـرآدِ شــآخ و مـیـبـیـنــی ؟

ایـن اَفـرآدِ شــآخ و مـیـبـیـنــی ؟

 اَز بـودَن بآ مـآسـ...

  کــِه پـَرچـَمـِشــون بـآلآس...

 بـَلـِه ایـنـجـوریـآس..

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♥♥♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

عــ[ـآ]خـِـ ه عــَزیــزم!

شـومــآ مــَرهـَم بــودنــِت بخــورهـ تـــو سـرت :|

دردِ بــی درمـــون نبــ[ـآ]ش ... هـَمیـــن بسـِ ه


/ 2 نظر / 17 بازدید
faeze

:-)