سلامتی...:

 

به سلامتی پسرا ...

نه واسه ریش و قدشون؛ واسه معرفتشون...

به سلامتیه دخترا ...

نه واسه چشمای ناز و پوستای صافشون؛ واسه قلب پاکشون...

به سلامتی کسایی که

چه عشقشون پیششون باشه چه نباشه

چشمشون مثل فانوس دریایی نمی چرخه . . .!

و به سلامتی خودم ...

نه واسه این حرفام؛ واسه این که مرهم ندارم واسه دردام...
/ 6 نظر / 15 بازدید
مریم

قالب نو مبارک اجی جون

مریم

خودم مرهمت میشم اجی جونی

ترانه

[تایید][دست][دست][دست][تایید]

موسی عمیدی

سلام. جالب واموزنده بود. به سلامتی تمام دختران وپسرا با مرام.

سارا

به سلامتی خودمو خوب اومدی[چشمک]

عروسک

من میشم مرهم دلت غصه نداره عزیزم[قلب]