دُنــNــیــآیِ مــآ آدَم مَـ♥ـعــمــولــیــآ ...

دُنــNــیــآیِ مــآ آدَم مَـ♥ـعــمــولــیــآ ...

دُنــNــیـــآیِ اِتـِـفـآقــآیِ اِتـِـفــآقــیــِه !!

کــَم پــیــش مــیــآد بــِدونـیـم چــی پــیــش مــیــآد !!

نــَـه آویــزونِ کــَســی ایــم ، نـَـه کــَســی آویــزونـِـمــونــِه !!

دِل نـِـمــیـشـکـَنـَـیــم حـَتــی اگـِــه بــِشــکـَـنـَـن دِلـِمـونــو !!

[ مــآ آدَم مـَـ♥ــعــمــولــیــآ ]، دُنــیــآمــون "خــآصـِِِِـهــ " ...

 بــآیـَـد خـ♥ـــآص بــآشــی تــآ بــِـفـَـهــمــیــمــون !!'

/ 3 نظر / 15 بازدید
یه خـآنُم لَـج بـآز

سلام دختر خوب . چطوری ؟ آره عضو کلوب هستم و یه رسانه مذهبی هم دارم . نتونستم پیدات کنم . یه پیام بذار و خودت رو معرفی کن گلم http://www.cloob.com/name/shiva.shomaal.1368

faeze

[ماچ][قلب][گل]

مطهره

آره واقعا[گل]