سلامتی اونایی که...

سلامتی اونایی که بی خیالمونن ولی تو خیالمونن...

سلامتی اونایی که باختن تارفیقاشون برنده شن...

سلامتی دریایی که ماهی های گندیدشو دور نمیریزه...

سلامتی سیم خاردار که پشت و رو نداره...

 

سلامتی کسی که نظر میزاره ...

/ 1 نظر / 15 بازدید
محمد

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶ ´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶ ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶ ´´