اینقدر بَدَم میاداینقدر بَدَم میاد وقتی میریم عروسی آهنگِ قدو بالای تو رعنارو

بنازَم رو میذارن

 

همه به من نگاه میکُنن
>__<

/ 1 نظر / 17 بازدید
sina

ghorbune gfe ghad bolandam[خنده]