بــــآخـــتــم تـــآ دلـــــــخــــوشـــت کـــنـــم !!!

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

بــــآخـــتــم تـــآ دلـــــــخــــوشـــت کـــنـــم !!!


بـــدآن کـــه بـــرگ بـــــرنــــده اَت ســـآدگـــیـــم نــــبـــود !


دِلَــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــــــود لَعنَتـــــــــــــــــــــــی !!!

/ 1 نظر / 15 بازدید
مهدی

سنگ آنقدرهاهم كه ميگويند سخت نيستشايدشكسته كسی نرمی دل ساده اش را...