عادت ندارم درد دلم راعادت ندارم درد دلم را ، به همه کس بگویم .

پس خاکش میکنم زیر چهره ی خندانم٬

 تا همه فکر کنند نه دردی دارم و نه قلبی.

/ 2 نظر / 14 بازدید
چشمها این زبان خاموش عشق...

______________%%% _____________%%%%% ____________%%%%%% _____________%%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%%__%% _____________%%%__%__% _____________%%%___%__% _____________%%%___%___% _____________%%%___%___% _______%%____%%%__%____% ______%__%__%%%%%%____%% ______%___%%_____%____%% _______%____%%%%%____%% ________%______آپم____%% _________%_______آپم_%% _________%%_ آپم ____%% ________%%_______آپم_%%% _______%%_آپم_________%%% ______%%__________آپم___%% _____%%______آپم_________%% _____%%_________آپم______%% _____%%%_____آپم_________%% ______%%___________آپم__%%% _______%%%_____آپم______%%% _________%%%%______آپم_%%% ___________%%%%%%%%%

مریم

فرشته مهربون گفت:از این دنیا چه میخواهی تا برایت بیاورم؟ گفتم:اونی که داره این نظرو میخونه گفت:نشد دیگه قرار نشد همه دنیارو بخوای...[ماچ]