عشق یعنی علاقه،

نه کفگیروملاقه،

من عاشق توهستم،

تو قابلمه نشستم،

یه لنگه کفش تودستم،

منتظرتوهستم.

ﺣﺎﻻ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻭ ﭘﻮﺩﺭ ﺑﺪﻧﺴﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﺭ

ﺍﮔﻪ photoshop ﺭﻭﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﯾﻦ ﭼﯽ ﮐﺎﺭﮐﻨﯿﻦ؟ 

بدبخت ترین مومن کسی است که در ورودی بهشت

بفهمد زنش هم بهشتی ست

وحوری بی حوری


گلبول های سفیدم فدای باکتری های وجودت

بدون نظر نری بیروناااااا